Prvih deset godina njemačko-hrvatskih pravničkih simpozija u SplituReport as inadecuate
Prvih deset godina njemačko-hrvatskih pravničkih simpozija u Splitu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.44 No.3-4 December 2007. -

Autor iznosi kronologiju ideje o održavanju hrvatsko-njemačkih pravničkih simpozija s temama važnima za pravničke profesije obiju zemalja, kojoj je bio inicijatorom u proljeće 1996., i njena ostvarenja tijekom prvih deset simpozija. Zahvaljujući ponajprije okolnosti da je ideja naišla na podršku zagrebačkog ureda Zaklade Friedrich Ebert Bonn, moglo se krenuti u pripremu prvog simpozija. Udruživanjem Deutsch-Kroatische Juristenvereinigung e. V. Njemačko-hrvatsko pravničko udruženje, registrirana udruga iz Frankfurta na Majni i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, kao suorganizatora, od samog početka osigurana je i potrebna znanstvena i stručna podloga za održavanje simpozija na željenoj razini.

Ideja o hrvatsko-njemačkim pravničkim simpozijima polazila je od spoznaje da je 1990. godine započeta i do 1996. velikim djelom provedena reforma hrvatskog pravnog sustava dovela do značajne recepcije prava s njemačkog govornog područja, posebice prava SR Njemačke. Ali proces novog oblikovanja cjelokupnog pravnog sistema ne može biti zaključen donošenjem novih zakona, već zapravo time tek počinje. Stoga je nužna intenzivna razmjena iskustava između pravnika iz zemalja uključenih u proces recepcije, kako bi se omogućilo posredovanje potrebnog pravničkog i praktičnog know-how-a koji ide dalje od teksta zakona.

Od samog početka simpoziji nisu bili jednosmjerne ulice. Oni su značajno doprinijeli i da se raširi poznavanje hrvatskog suvremenog prava među pravnicima na njemačkom govornom području.

Autor ističe da su podrška i zahvalnost brojnih sudionika prvih simpozija opravdali priželjkivanja da se Split učini mjestom tradicionalnog okupljanja pravnika s njemačkog i hrvatskog govornog područja u posljednjem tjednu travnja svake godine. Stotine pravoznanstvenika, sudaca, odvjetnika, pravnika iz gospodarstva, poreznih savjetnika, revizora, javnih bilježnika, studenata prava itd. iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Slovenije i Hrvatske sudjelovalo je u dosadašnjim simpozijima. Od petoga simpozija nadalje svi su simpoziji redovito uključivati i EU-pravnu dimenziju tematizirane problematike.

Kako se prvih devet simpozija nisu samo bavili raznim aspektima transfera njemačkog i prava Europske unije u Hrvatsku, već su na izvjestan način i sami postali dio tog procesa, to je jubilarni, deseti simpozij posvećen upravo temi Transfer prava. Problemi transfera prava između EU, Hrvatske i Njemačke na području privatnog i javnog prava Split, 27.-28. travnja 2006., te ju je osvijetlio ne samo s općeg teorijskopravnog stajališta i stajališta teorija pojedinih pravnih disciplina, već se bavio i iskustvom pojedinaca i institucija koje su u transferu prava imali odn. imaju veliku ulogu.Author: Zoran Pokrovac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents