Smisao načela o hijerahiji istina kršćanske vjere i njegovo značenje u katehizacijiReport as inadecuate
Smisao načela o hijerahiji istina kršćanske vjere i njegovo značenje u katehizaciji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.1 September 1999. -

Polazište ovoga rada jest iskaz Drugoga vatikanskog koncila o hijerarhiji istina kršćanske vjere. U Dekretu o ekumenizmu, »Unitatis redintegratio« br. 11, Koncil je naime kratko naznačio »da postoji poredak ili -hijerarhija- istina katoličke nauke, već prema njihovoj različitoj povezanosti s temeljem kršćanske vjere«.

U prvom dijelu autor prikazuje da istine kršćanske vjere čine organsku cjelinu i da su okupljene oko otajstva Isusa Krista i Presvetog Trojstva, kao svog središta ili temelja. Značenje neke istine određeno je njenom blizinom prema tom temelju. Stoga u ekumenskom dijalogu treba različito uvažavati značenja pojedinih istina, uz naravno istu obvezu njihovog prihvaćanja u vjeri.

U drugom dijelu autor pokazuje da se hijerarhiju istina može razumjeti i kao načelo stvaranja teologije u smislu da takva teologija bude trinitamo i kristotoški prožeta i da u svom izlaganju teži prema koncentraciji na ono što je bitno.

U trećem, završnom dijelu, polazeći od »Općeg direktorija za katehezu« 1997., autor naznačuje u kojem smislu je hijerarhija istina također kriterij za katehizaciju i da je u tom značenju prisutna u novom »Katekizmu Katoličke Crkve«.

Drugi vatikanski koncil; hijerarhija istina; ekumenizam; sistematska teologija; katehizacijaAuthor: Đuro ZALAR - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents