»Čovjek neki imao dva sina« - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.1 September 1999.Report as inadecuate
»Čovjek neki imao dva sina« - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.1 September 1999. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.1 September 1999. -

Autor raspravlja o nekim novim značajnim vidovima inače vrlo dobro poznate Isusove prispodobe o izgubljenome sinu Lk 15,11-32. Iznosi neke nove poglede u suvremenoj egzegetskoj literaturi na historijsko-kritičko promatranje prispodobe, iznosi književni i povijesni kontekst koji otkriva temeljne značajke Lukine teologije i kristologije na posebni način. Iznosi novija saznanja o strukturi prispodobe. Osobito temeljito razrađuje starozavjetnu i židovsku pozadinu te prispodobe i na kraju daje najvažnije biblijsko-teološke naglaske prispodobe o izgubljenom sinu.

otac; sin; izgubljeni sin; pravednost; grijeh; kajanje; obraćenje; nagrada; kaznaAuthor: Adalbert REBIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents