Colloquium biblicum Lovaniense. Od 27. do 30. srpnja 1999.Report as inadecuate
Colloquium biblicum Lovaniense. Od 27. do 30. srpnja 1999. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.2-3 December 1999. -

Od 28. do 30. srpnja u Louvainu je održan 68. međunarodni simpozij starozavjetnih bibličara egzegeta. Simpozij je organizirao i sponzorirao Katolički univerzitet u Louvainu Belgija. Tema simpozija bila je Knjiga Postanka. Prisutno je bilo šezdesetak bibličara egzegeta iz Europe, SAD-a, JAR-a i Izraela. Rad simpozija odvijao se na tri razine: glavna plenarna predavanja, rad u seminarima i kratki izvještaji. Na kraju simpozija upriličena je plenarna rasprava oko »okruglog stola« o temi simpozija. Predavači, glasoviti egzegeti kao G. I. Davies, M. Vervenne, J. L. Ska, Th. L. Brodie, A. de Pury, G. Fischer, D. M. Carr i mnogi drugi, obradili su sva važnija egzegetska i teološka pitanja koja se tiču Knjige Postanka: Knjiga Postanka i rana povijest Izraela, teorija izvora iz kojih je Knjiga Postanka nastala teorija i kriza teorije, ciklus o Abrahamu, ciklus o Jakovu, ciklus o Josipu, rod kao egzegetski kriterij, Knjiga Postanka kao dijalog, paralele između Knjige Postanka i izvješća o Mojsiju Knjiga Izlaska. Glavnih je plenarnih predavanja bilo deset, a kraćih referata dvadeset šest. Njima su predavači iznijeli sve vidove egzegeze Knjige Postanka: izazovi, rješenja, krize, mogućnosti

. S hrvatskog jezičnog područja u Kolokvijumu su sudjelovali Nikola Hohnjec i Adalbert Rebić, profesori Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.Author: Adalbert REBIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents