Teškoće u predženidbenom pastoralu - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.2-3 December 1999.Report as inadecuate
Teškoće u predženidbenom pastoralu - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.2-3 December 1999. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.2-3 December 1999. -

Rad obrađuje pastoral priprave za ženidbu u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na teškoće koje mu stoje na putu. U toj složenoj problematici posebnu važnost imaju podaci istraživanja o polaznicima tečajeva priprave za ženidbu na razini Hrvatske, koje je prvo takvo istraživanje u nas. Ono je podloga za razmišljanje kako postaviti taj pastoral polazeći upravo od nadanja koje nose zaručnici, ali i uviđajući činjenicu već formiranih stavova, više ili manje sukladnih crkvenom učenju. Rad donosi pregled što se radi u Hrvatskoj, kako bi trebao izgledati cjeloviti pastoral braka i obitelji i u njemu dalja, bliža i neposredna priprava za ženidbu. Tu su i prijedlozi neposrednih i daljnih koraka uspostave takvog pastorala i traženja instrumentarija za njegovo ostvarenje.

tečaj priprave za brak; cjeloviti pastoral braka i obitelji; zaručnici; sakrament ženidbe; predbračni i bračni spolni život; problemi stavova i prakseAuthor: Pero ARAČIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Đakovo, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents