Moralna bračna problematika pred izazovima današnjeg vremenaReport as inadecuate
Moralna bračna problematika pred izazovima današnjeg vremena - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.2-3 December 1999. -

Brojna moralna i pastoralna pitanja braka Crkva je temeljitije počela rješavati početkom Drugoga vatikanskog sabora. Uslijedili su potom mnogi dokumenti iz toga područja sa smjernicama koje se dotiču i naših prilika. Kako su problemi braka neodvojivi i od onih obiteljskih, rješenja ovih pitanja valja tražiti u objedinjenim pogledima na ove dvije »ustanove«. U ovom prikazu problematike bračnih i obiteljskih tema dotaknuta su dva osnovna i najčešća problema. To su najprije unutarnja pitanja braka, a tiču se bračnog morala koji mora biti u službi života, te pitanja rastavljenih. Uvažavajući poznate crkvene dokumente, ova pitanja treba rješavati kroz dobro poznavanje tih dokumenata, ali i u prilagođavanju novim oblicima pastorala obitelji za naše prilike. Druga tema se odnosi na vanjska obiteljska iskušenja i izazove u našim današnjim okolnostima. Te su okolnosti u posljednjim godinama otežane raznim političkim interesima prividne koristi zbog raseljavanja velikog broja obitelji. Politička opredjeljenja su u pojedinim zaokruženim biskupijskim krajevima dovela do čak oko 130 tisuća raseljenih obitelji Sarajevo, Banja Luka. Čini se da se jednim dijelom ni Crkva nije pritom snašla, jer nije odmah odlučno reagirala svojim moralnim pritiscima nasuprot kompromitiranog političkog i građanskog morala u raseljavanju. Postoje doduše brojne izjave i javni istupi crkvenih vrhova, ali im se ne može svima i uvijek pripisati ni jednodušnost u nastupu ni jednaka zauzetost protiv politike reduciranih interesa.

U rješavanju obiteljskih problema potrebno je dotaknuti i ova pitanja, jer ona izravno zadiru u obitetjsko-pastoralno stanje u nas. Čini se međutim prioritetnim, najprije upoznati prilike u kojima se ostvaruje brak i obitelj, da bi se potom moglo pristupiti »novoj evangelizaciji«. Ona, prema riječima Ivana Pavla II., mora biti »nova po žaru, metodama i nova u izražavanju«. Stoga sva rješenja bračnih i obiteljskih problema treba tražiti u crkvenim smjernicama, prilagođenima našim prilikama.

brak; obitelj; poznavanje prilika; obiteljski centri; nova evangelizacijaAuthor: Tomislav JOZIĆ - ; Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents