Neuspjesi kršćanskog odgoja u obiteljiReport as inadecuate
Neuspjesi kršćanskog odgoja u obitelji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.2-3 December 1999. -

Odgoj u suvremenim kršćanskim obiteljima jest složen proces koji zahtijeva od roditelja trajni i osvješćeni pristup. Cilj je tog odgoja zrelost u vjeri. Objava pokazuje u čemu je vjernička zrelost, a Deklaracija o kršćanskom odgoju GE Drugoga vatikanskog sabora obrazlaže ciljeve i govori o preduvjetima uspješnog odgoja. Roditelji kao prvi odgojitelji moraju poznavati te ciljeve, pa sadržaje i metode odgoja. Na njima, osim toga, stoji da stvaraju u svojoj obitelji atmosferu koja će pogodovati ljudskom i vjerničkom sazrijevanju djece i mladih. U toj atmosferi nenadomjestiv je njihov primjer model vjerničkog života. Iz dvije ankete provedene među srednjoškolcima daje se lako zaključiti na neuspješnost odgoja u vjeri. Od učenika koji se priznaju vjernicima tek jedna trećina ima dostatno znanje o vjeri i vjerničke stavove. Samo 27% maturanata i maturantica iz ankete od prošle jeseni razgovara sa svojim roditeljima o svojim intimnim pitanjima, o vjerskim i moralnim problemima. Ostali to čine rijetko ili nikada. Nameće nam se kao zaključak da je upravo ovaj manjak kvalitetnog kontakta roditelja sa svojim mladima glavni uzrok neuspjeha u odgoju za zrelu vjeru. Može se osim toga zaključiti da većina roditelja koji žele svojoj djeci ne pružaju primjer model vjerničkog života pa stoga kvalificirani prenositelji vjere nemaju mnogo uspjeha. Pred Crkvu ova situacija stavlja novi zadatak, tj. novi pastoralni plan i program za roditelje. Njima treba mnogo djelotvornije pomagati da budu i zreli vjernici i dobri odgajatelji svoje djece. Dosadašnji oblici rada za njih nisu dostatni. Ovaj novi pastoral bi se trebao događati u župskim zajednicama kako bi mogao obuhvatiti veći broj roditelja. Voditelji zajednica mogu naći dobre i neophodne suradnike u roditeljima koji su zreli vjernici i uspješni odgojitelji.

odgoj; zrelost; roditelji; župa; pastoralAuthor: Jure BOSANČIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents