STRUKTURALNI MODEL ZA PREDVIĐANJE PROMJENA PREVENTIVNIH PONAŠANJA U SVEZI S AIDS-OMReport as inadecuate
STRUKTURALNI MODEL ZA PREDVIĐANJE PROMJENA PREVENTIVNIH PONAŠANJA U SVEZI S AIDS-OM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.8 No.1 39 April 1999. -

U radu je izložen strukturalni model za predikciju promjena

preventivnih ponašanja u svezi s AIDS-om kod mladih ljudi.

Model je evaluiran pomoću procjena maksimalne vjerojatnosti,

dobivenih uporabom računalnog programa LISRELVII.

Egzogene varijable u modelu su: socio-ekonomski status,

demografski status i dob. Model pretpostavlja da ove varijable

uzrokuju znanje i stavove o AIDS-u koji, u nastavku

procesa, uzrokuju percepciju osobne ugroženosti. Pretpostavljeno

je da posljednja varijabla uzrokuje promjene u

ponašanju koje imaju za cilj prevenciju AIDS-a. Model je

testiran na četiri nezavisna uzorka, svaki od po N=200

mladih osoba. Sest od sedam indeksa podudarnosti

sugeriraju prihvatljivu podudarnost modela s empirijskim

podacima. Raspravljene su posljedice za prevenciju AIDS-a.Author: Radmila PRIŠLIN - ; University of San Diego, San Diego Dean Ajduković - ; Filozofski fakultet, Zagreb Marina Ajduković - ; Pra

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents