RAZVOJNI HORIZONT GLAVNIH AKTERA U SREDNJIM HRVATSKIM GRADOVIMAReport as inadecuate
RAZVOJNI HORIZONT GLAVNIH AKTERA U SREDNJIM HRVATSKIM GRADOVIMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.8 No.1 39 April 1999. -

Autor u radu razvija tipološku analizu glavnih razvojnih

aktera srednjih hrvatskih gradova. Skupina srednjih hrvatskih

gradova definirana je na temelju prijedloga R. Zimmermanna.

Ona obuhvaća 54 grada; među njima je najveći Zadar, a

najmanji Ludbreg. Cilj je analize istražiti koliko su glavni

razvojni akteri srednjih hrvatskih gradova sposobni za aktivniju

ulogu srednjih hrvatskih gradova u hrvatskoj urbanizaciji. Ta

uloga implicira da srednji hrvatski gradovi prihvate nove

razvojne obveze sada ekskluzivno smještene samo u velikim

gradovima. Uloga je u Strategiii prostornog uređenio Republike

Hrvatske definirana kao njezin posebni cilj. U analizi autor

izdvaja nekoliko glavnih aktera: nacionalnu javnost, komunalnu

javnost, gospodarske aktere podrijetlom iz primarnog,

sekundarnog, tercijarnog i kvarta rnog sektora, državne

ustanove, profesionalne, upravljačke i društvene elite te

građanstvo. U tradiciji tih aktera dominiraju tendencije koje

nisu posebno sklone inovacijskim rizicima. Međutim, tendencije

izvrsnosti, osobito na područjima oblikovanja zavičajnog

identiteta te na pojedinim područjima gospodarstva turizam,

procesna industrija, itd., otkrivaju da analizirani akteri imaju

razvojni potencijal potreban za prekoračenje sadašnjeg modela

urbanizacije. Autor zaključuje da u tomu moraju imati potporu,

-novi savez- s akterima s državne razine koji su analogno

zainteresirani za tradiciju izvrsnosti u hrvatskom razvoju.Author: Ivan ROGIĆ - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents