ANALIZA DEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA SREDNJIH HRVATSKIH GRADOVAReport as inadecuate
ANALIZA DEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA SREDNJIH HRVATSKIH GRADOVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.8 No.1 39 April 1999. -

U ovom su radu prikazana osnovna demografska obilježja

pedeset i četiri srednja hrvatska grada koji su razdijeljeni

u tri skupine; -veći- -srednji- i -manji- srednji gradovi.

Sve navedene skupine i svaki grad posebno analizirani

su na istovjetan način. Prikazano je popisno kretanje

i tip općeg kretanja stanovništva u razdoblju od 1981.

do 1991. godine, njegovo prirodno kretanje

1981. -1996. te osnovna obilježja stanovništva u tim

gradovima prema školskoj spremi, aktivnosti i djelatnosti.

Osim što analizirana obilježja pojedinih gradova

u svakoj skupini pokazuju znatne razlike, dobiveni

pokazatelji razlikuju se i između osnovnih skupina srednjih

gradova. Tako se izdvaja -srednja- skupina gradova s

relativno povoljnijim demografskim obilježjima od

ostale dvije skupine gradova. Naime, u -većim- i

-manjim- srednjim gradovima prosječan je porast

stanovništva bio manji, prirodan prirast slabiji, razlika

između doseljenih i odseljenih neznatnija, dobna

struktura starija a relativan odnos između spolova

neujednačeniji.Author: Nenad POKOS - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents