PRIJEDLOG ODREĐENJA SREDNJIH GRADOVA U HRVATSKOJReport as inadecuate
PRIJEDLOG ODREĐENJA SREDNJIH GRADOVA U HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.8 No.1 39 April 1999. -

U suvremenim državama svijeta ili Europe postoji zbunjujuća

definicija gradova i urbanih prostora, tj. ne postoje

međunarodno priznati kriteriji za izdvajanje nekog naseljamjesta

u rang ili status grada. U Republici Hrvatskoj je status

grada ili mjesta s gradskim obilježjima, u posljednjih

četrdesetak godina prema različitim kriterijima, imalo od 69

- 204 naselja. Godine 1997. zakonski status grada imaju

122 naselja u Hrvatskoj, sa stalnim težnjama brojnih

lokalnih zajednica da se taj broj ponovno proširi do 150 ili

čak 200 gradova. Iz spomenutog se vidi da nije posve jasno

iz kojeg skupa gradova, sadašnjeg od 122 grada, ili nekog

očekivanog prema težnjama, ili nekog utemeljenog na

znanstveno-stručnim kriterijima koje bi trebalo Zakonom

prihvatiti, treba predložiti podskup -srednjih hrvatskih

gradova-. Za izračunavanje ili određenje -srednjeg- postoji

više načina matematičkog izračunavanja - ali za sve je

nuždan polazni uvjet, precizno određen ukupan skup, broj ili

veličina. Vodeći računa o svemu naprijed rečenom, u ovoj

studiji polazi se od vjerojatnog ili optimalnog temeljnog

skupa od oko 160 gradova i gradića mjesta s gradskim

obilježjima u Republici Hrvatskoj oko 2000. i prema tom

skupu je izrađen prijedlog podskupa -srednjih hrvatskih

gradova-. Iz skupa od 160 gradova, primjenom tri sintezna

kriterija, izdvojen je podskup -srednjih gradova-. l. kriterij:

naselje-mjesto s više od 10000 stanovnika 2. kriterij:

naselje-mjesto s više od 7 000 stalnih stanovnika, kada ima

i više od 20 000 ekvivalentnih stanovnika 3. kriterij: naseljemjesto

s više od 7 000 stalnih stanovnika, kada ima i više od

5 000 zaposlenih u mjestu. Temeljem tri sintezna kriterija

izdvojeno je iz skupa naselja-mjesta koja imaju obilježja

gradova podskup od 54 srednja grada. Ti srednji gradovi

razvrstani su, nadalje, u tri karakteristične skupine, radno

nazvane: l -veći- srednji gradovi, 2 -srednji- srednji

gradovi i 3 -manji- srednji gradovi.Author: Ratimir ZIMMERMANN - ; Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents