Projektiranje i suvremeni produkcijski konceptiReport as inadecuate
Projektiranje i suvremeni produkcijski koncepti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.60 No.11. December 2008. -

Postojeće teorije inženjerskog projektiranja temeljene na matematičkim dekompozicijskim formulacijama nedostatno tumače induktivnu kompleksnost projektnih procesa. Stoga tumačenja treba tražiti u analogiji sa suvremenom produkcijskom teorijom koja predstavlja širi okvir produkcijskog oblikovanja. Prikazana je povezanost projektiranja s produkcijskim transformacijskim konceptom, konceptom toka i vrijednosnim konceptom te razvoj projektnih metoda od prijašnjih do suvremenih.

produkcijski koncept; produkcijsko oblikovanje; projektiranje; transformacijski koncept; koncept toka; vrijednosni konceptAuthor: Dražen Bošković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents