Energijska iskaznica zgrade u funkciji smanjenja potrošnje energijeReport as inadecuate
Energijska iskaznica zgrade u funkciji smanjenja potrošnje energije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.60 No.10. November 2008. -

Primjenom europske Direktive o energijskim svojstvima zgrada 2002-91-EC, u Hrvatskoj će biti smanjena potrošnja energije. U radu se analizira pristup država Europske unije u certificiranju energijskih značajki zgrade. Predlažu se nužni uvijeti i kriteriji koje bi trebalo primijeniti u Hrvatskoj pri uspostavi sustava certificiranja, odnosno realizacije energijskih iskaznica zgrada temeljem rezultata termografskih mjerenja i spoznaja stečenih energijskim pregledom zgrada.

Direktiva o energijskim svojstvima zgrada; energijska iskaznica zgrade; termografska mjerenja; energijski pregled zgradeAuthor: Jure Talajić - Vladimir Pašagić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents