Čizmar - Građevinar, Vol.60 No.10. November 2008.Report as inadecuate
Čizmar - Građevinar, Vol.60 No.10. November 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.60 No.10. November 2008. -

U proteklih nekoliko godina, stvaraju se novi materijali na osnovi drva i polimera – drvoplastika Wood Plastic Composites - WPC. Drvoplastika se definira kao kompozitni materijal koji sadrži drvo u bilo kojem obliku i termoplastične polimere ili termostabilne polimere. U radu se prikazuje povijesni pregled uporabe drvoplastike, struktura i način proizvodnje, tipični elementi od kompozitnih materijala, fizikalna i mehanička svojstva, te prednosti i mane ovog materijala.

drvo; kompozitni materijal; drvoplastika; povijesni pregled; struktura; način proizvodnjeAuthor: Vlatka Rajčić - Dean Čizmar -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents