ANALIZA PRAĆENJA IZOSTANAKA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U SPLITUReport as inadecuate
ANALIZA PRAĆENJA IZOSTANAKA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U SPLITU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Metodika : journal of theory and application of teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education, Vol.9 No.16 July 2008. -

Na uzorku od 1136 srednjoškolaca u Splitu, životne dobi od 15 do 19 godina ponuđeni su skalirani odgovori da bi se istražili stavovi i mišljenja prema vrlo aktualnom pitanju: «U kojoj mjeri učenici izostaju s nastave tjelesne i zdravstvene kulture». Dobiveni rezultati u ovom ispitivanju dozvoljavaju sljedeće zaključke:

Od navedenog uzorka oko 76% učenika participira redovne programe TZKe, djelomično ih to čini oko 13%, dok 11% učenika je potpuno oslobođeno od nastave TZK-e. S obzirom na spolnu pripadnost i stupanj obrazovanja učenici srednjih škola podjednako participiraju nastavu TZK-e, i podjednako se djelomično ili potpuno oslobođaju od nje. Međutim, s obzirom na izobrazbu struke učenici se po tome značajno međusobno razlikuju.

Učenici, u odnosu na učenice, redovitije pohađaju satove TZK-e. Istovremeno oni su skloniji povremenom ili čestom izbjegavanju istih u čemu prednjače učenici druge godine povremeno i učenici treće godine često. Evidentno je također da su gimnazjalici na njima najredovitiji, dok su učenici Tehničke škole najneredovitiji.

Dok učenice vrijeme tih izostanaka provode najčešće kod kuće, njihovi vršnjaci ga provode u gradu.

Rezultati χ2 testa potvrdili su gore očitovane razlike između analiziranih skupina, te se može zaključiti: učenici s obzirom na redovito dolaženje na satove TZKe značajno se međusobno razlikuju, baš kao što se i značajno međusobno razlikuju u provođenju vremena izostanka s nastave TZK-e.

participacija; oslobađanje od nastave TZK-e; analiza razlikaAuthor: Zdenko Kosinac - ; Kineziološki fakultet, Sveučilište u Splitu Ivo Banović - ; Kineziološki fakultet, Sveučilište u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents