KOMPETENCIJE UČENIKA PRVOG RAZREDA U POZNAVANJU PRAVOPISA NA KRAJU ŠKOLSKE GODINEReport as inadecuate
KOMPETENCIJE UČENIKA PRVOG RAZREDA U POZNAVANJU PRAVOPISA NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Metodika : journal of theory and application of teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education, Vol.9 No.16 July 2008. -

Učenici prvog razreda započinju s razvojem svojih jezičnih kompetencija. Jedna od najznačajnijih jezičnih kompetencija u prvome razredu jest pisanje tiskanih i pisanih slova. Nakon ovladavanja pismom, učenici počinju razvijati i svoju pravopisnu kompetenciju učeći pravopisna pravila na teorijskom nivou lingvistička kompetencija i na uporabnom nivou komunikacijska kompetencija. Prema Nastavnome planu i programu 2006, u prvome razredu osnovne škole učenici trebaju znati pravopisno točno napisati imena, prezimena i nadimke ljudi, naziv mjesta u kojemu žive te ime svoga naselja i ulice. Uz to, moraju znati staviti točan pravopisni znak na kraj rečenice točka, upitnik, uskličnik.

Ovaj rad prikazuje rezultate pilot istraživanja kojim se željela utvrditi razina pravopisnoga znanja i najčešćih pravopisnih pogrešaka u prvome razredu osnovne škole u poznavanju i uporabi pravopisnih pravila veliko i malo slovo, rečenični znakovi. Rezultati ponajprije pokazuju stupanj učeničkoga znanja, ali i otkrivaju česte pogrješke koje učenici te dobi čine, a nisu isključivo pravopisne. Istraživanje je napravljeno u Osnovnoj školi „Bukovac- u Zagrebu na temelju anketnog upitnika kojega je ispunilo 60 prvašića N = 60.

Rad je prilog pravopisnoj standardizaciji na početku školovanja jer će se na taj način stvoriti osnovni preduvjeti za lakše i uspješnije učenje pravopisa u procesu početnoga čitanja i pisanja u prvom razredu osnovne škole.

jezična kompetencija; početno pisanje; pravopisna pravila; pravopisne pogrješke; standardizacija u početnome pisanjuAuthor: Katarina Aladrović - ; Učitejski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents