RAZVOJ DJEČJIH POJMOVA ZNAČENJA RIJEČI I NASTAVNA KOMUNIKACIJAReport as inadecuate
RAZVOJ DJEČJIH POJMOVA ZNAČENJA RIJEČI I NASTAVNA KOMUNIKACIJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Metodika : journal of theory and application of teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education, Vol.9 No.16 July 2008. -

Djeca i odrasli ne misle na isti način. Misli se najpotpunije iskazuju jezikom govorom, a jedinica govornoga mišljenja je pojam značenje iskazano riječju. Razlike između dječjega jezika i jezika odraslih, zrelih govornika mogu se utvrditi ispitivanjem značenjskoga polja pojedinih riječi. Naime, odrasli i djeca služe se riječima čiji je zvuk jednak, a značenje različito. Zbog toga su među njima česti nesporazumi koje je izvan nastavne komunikacije teško zamijetiti. Specifi čnost jezičnoga usvajanja uzrok je pojavi da riječ istoga zvuka različitim pojedincima ima različito značenje. Djeca ovladavaju jezikom preuzimajući riječi od odraslih u određenim komunikacijskim situacijama. Komunikacijsko iskustvo, odnosno stvarni kontekst u kojemu je dijete upoznalo neku riječ, presudno je za stvaranje značenja riječi. Značenje je određeno podsvjesnim asocijativnim vezama između zvuka riječi i mentalnoga sadržaja koji je oblikovan s obzirom na recipijentovo iskustvo stečeno u neposrednom okružju. Umnažanjem iskustva umnažaju se navedene asocijativne veze i širi značenjsko polje riječi, što postupno dovodi do stvaranja zreloga pojma. Tek kada je pojam oblikovan u svijesti pojedinaca, možemo biti sigurni da neka riječ približno isto znači različitim govornicima.

U ovom je radu na primjeru jedne riječi prikazan put razvoja značenja, od jednokrakoga kompleksa do zreloga pojma.

značenje riječi; pojam; kompleks; pretpojam; kompleksno mišljenje; pojmovno mišljenjeAuthor: Lucija Puljak - ; OŠ Pučišća

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents