NADA, STRAH OD ISPITIVANJA I ŠKOLSKI USPJEHReport as inadecuate
NADA, STRAH OD ISPITIVANJA I ŠKOLSKI USPJEH - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Metodika : journal of theory and application of teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education, Vol.9 No.16 July 2008. -

Cilj ovog rada bio ispitati odnos između nade, straha od ispitivanja i školskog uspjeha kod učenika petog razreda osnovne škole. U istraživanju je sudjelovalo 167 učenika 83 djevojčice i 84 dječaka petih razrškola na području grada Velike Gorice. Primijenjena su dva instrumenta: Skala nade za djecu Snyder i sur., 1997. i Strah od škole-ispitivanja IDSOŠ Arambašić i Krizmanić, 1986. Rezultati su pokazali da nema razlike u stupnju nade i strahu od škole između dječaka i djevojčica, ali su djevojčice imale bolji opći školski uspjeh, te ocjene iz matematike iz hrvatskog jezika. Spol je bio značajan prtor sve tri varijable školskog uspjeha. Uz kontrolu varijable spola nada je bila ediktor ocjena iz matematike i hrvatskog jezika, s tim da je doprinos nade bio značajniji kod ocjena iz matematike. Strah od ispitivanja se u kombinaciji s nadom nije pokazao značajnim prediktorom ni jednog kriterija školskog uspjeha. Rezultati istraživanja upućuju na to da bi se u preventivne prmlade u našim školama mogli uključiti i programi razvijanja nade.

nada; strah od ispitivanja; školski uspjehAuthor: Majda Rijavec - ; Učiteljski fakultet Zagreb Dragica Marković - ; OŠ Sesvetska sela

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents