Počeci europske pravne misli i njihov uticaj na modernu pravnu misao u Bosni i HercegoviniReport as inadecuate
Počeci europske pravne misli i njihov uticaj na modernu pravnu misao u Bosni i Hercegovini - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.44 No.2 March 2007. -

Izlaganje je posvećeno počecima europske pravne misli koje autorica vezuje za doba renesanse od kada se historija prava razgranava u raznim školama i filozofsko-historijskim pravcima. Naglašavajući značaj historijsko-pravne škole za proučavanje povijesti prava poseban se osvrt daje na proučavanje južnoslavenskih narodnih prava.

Iznimne zasluge na tom području, te za razvitak moderne pravne misli u Bosni i Hercegovini imaju veliki pravnici Baltazar Bogišić i Eugen Sladović, o čijem se životu i djelu u radu podrobnije govori, posebice o Bogišićevom Opštem imovinskom zakoniku za Kneževinu Crnu Goru.

Drugi dio rada iznosi osnovne značajke Osmanskog građanskog zakonika Medžella, te njegov značaj i utjecaj na pravo na južnoslavenskom prostoru.

Autorica zaključuje da je proučavanje i unapređenje suvremene pravne misli zadaća modernih obrazovnih pravnih institucija, prvenstveno Pravnog fakulteta u Sarajevu, kao i Zemaljskog muzeja i Orijentalnog instituta.

europska pravna misao; Bosna i Hercegovina; B. Bogišić; E. SladovićAuthor: Amra Mahmutagić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents