Neka pitanja premještaja policijskih službenikaReport as inadecuate
Neka pitanja premještaja policijskih službenika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.44 No.2 March 2007. -

Autor u radu ukazuje da je prilikom premještaja policijskom službeniku potrebno omogućiti da se očituje o odlučnim činjenicama i okolnostima, te da rješenje o premještaju mora imati činjenično i pravno obrazloženje. Zatim ističe da je presuda Upravnog suda, prema kojoj se policijski službenik može rasporediti na radno mjesto za koje je propisano niže zvanje od policijskog zvanja koje je službenik stekao, dvojbena, pri čemu se upućuje na Zakon o policiji i komparativne propise. Radi izbjegavanja štetnih posljedica autor predlaže izmijeniti odredbu Zakona o policiji prema kojoj žalba protiv rješenja o premještaju ne zadržava njegovo izvršenje.

policija; policijski službenik; premještaj; upravni aktAuthor: Damir Juras -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents