Legitimnost građanskog otpora - neki teorijski aspektiReport as inadecuate
Legitimnost građanskog otpora - neki teorijski aspekti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.44 No.2 March 2007. -

U suvremenim ustavnim režimima koji se smatraju -približno pravednima- i -približno demokratičnima- ne postoji nijedno proceduralno pravilo koje može jamčiti da će sva prava biti zaštićena ili da se neće kršiti. Isto tako, ni praktična provedba svih pravila ne može jamčiti u svim slučajevima da će oni biti prihvatljivi za sve društvene skupine i individue. Čak i u najdemokratičnijim sustavima pojedine skupine ili pojedinci mogu se osjećati ugroženi ili nepravedno deprivirani glede ljudskih i demokratskih prava. U takvim uvjetima za pojedince i skupine otvara se temeljna dilema: lojalnost ili neposlušnost.

Autor u radu pokušava analizom različitih načina ispoljavanja građanskog neposluha i prigovora savjesti, kao oblika građanskog otpora, utvrditi gdje su legitimne granice takvim pravima pojedinaca i skupina, ne samo u odnosu na prava drugih građana već i u odnosu na temeljno demokratsko pravo - pravo većine, odnosno da li spomenuti oblici građanskog otpora mogu i smiju dovesti u pitanje temeljne vrijednosti većine, a time i cjelokupni ustavni aranžman.

građanski otpor; moralna autonomija; lojalnost; građanski neposluh; prigovor savjestiAuthor: Saša Šegvić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents