Relacija profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Svetoj Stolici 1949. o Uznesenju Blažene Djevice MarijeReport as inadecuate
Relacija profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Svetoj Stolici 1949. o Uznesenju Blažene Djevice Marije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.4 February 2000. -

Autor je u ovom članku predstavio i teološki vrednovao relaciju profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu s obzirom na vjeru u Uznesenje BDM, koju su oni uputili Svetoj Stolici, očito na njezino traženje, 11. V. 1949., dakle, prije svečane definicije 1. XI. 1950

Relacija je dopis u ime svih profesora, potpisao ju je tadašnji dekan Fakulteta prof. Janko Oberški, a njezin sastavljač je prof. Stjepan Bakšić, tadašnji profesor dogmatske teologije. U njezinoj konačnoj formulaciji sudjelovali su i drugi profesori, kao prof. Živković, Kniewald, Lach, Pavić i dr. Oni su jasno iznijeli svoje uvjerenje da je istina o Marijinom uznesenju tijelom na nebo u Pismu objavljena istina vjere koju stoljećima ispovijedaju svi kršćani, kako zapadni tako istočni, te izričito mole Papu da ju proglasi dogmom. Njihova osobitost jest mišljenje da je Marija prije Uznesenja umrla prirodnom smrću. Obrazlažući jednodušno suglasje o vjeri u Uznesenje BDM zagrebački profesori teologije posižu za svjedočanstvima te vjere u Zagrebačkoj Crkvi, koja je od 11. stoljeća u svom vlastitom obredu na zapovijedani blagdan koji Hrvati zovu »Velika Gospa« ispovijedala tu vjeru u Katedrali, koja je od početka posvećena Uznesenju BDM, te se pozivaju i na pobožnost koju stoljećima izražavaju istočni kršćani i pravoslavni i grko-katolici u ovim našim krajevima časteći Uspenije Usnuće Marijino, što se vidi po titulirna mnogih crkvi te u njihovom crkvenom slikarstvu. Ova relacija predstavlja specifično hrvatski doprinos kako općenito katoličkoj mariologiji tako i neposredno definiranju dogme o Uznesenju BDM.

Uznesenje; Marija; dogma; hrvatski teoloziAuthor: Vlado KOŠIĆ - ; Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents