Prema novome govoru vjere - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.4 February 2000.Report as inadecuate
Prema novome govoru vjere - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.4 February 2000. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.4 February 2000. -

U prvome dijelu razrađuje se suodnos jezika i čovjeka u njegovu sebe-očitovanju i sebe-ostvarenju. Osobito se ističu ovi aspekti: jezik kao bitna sastavnica ljudskoga života; stvaralačka snaga jezika; dimenzija slušanja kao konstitutivna sastavnica ljudskoga govora; životna kontekstualiziranost jezika bitno je njegovo obilježje.

U drugome dijelu razrađuje se pojam govora vjere te njegovi bitni aspekti: u govoru vjere ostvaruje se višestruka povezanost života i govora; performativna snaga govora vjere; u govoru vjere najbolje se očituje »slika o Bogu« i »slika o čovjeku«; govor vjere kao dijalog, kao su-govor; govor vjere kao osoban, pojedinačan govor i kao govor zajednice-zajedništva; govor vjere događa se kao suživot različitih stilova izražavanja; govor vjere istodobno je zadan biblijski govor i govor tradicije i uvijek se iznova stvara u osobnoj i pojedinačnoj riječi.

U središnjemu dijelu razrađuju se problemi u govoru vjere: a nemoć govora vjere da izrekne-navijesti novo: nove informacije, nove sadržaje i novo iskustvo; b ometeno razumijevanje odnosno nerazumijevanje govora vjere; c stilsko-komunikacijski neprimjeren govor vjere; d zapreke koje u govoru vjere nastaju zbog nerazvijenih odnosa komuniciranja u Crkvi. U završnome dijelu promišlja se o tome kako stvaralački mijenjati govor vjere.

govor vjere; dimenzija slušanja; performativna snaga govora vjere; kriza govora vjere; zapreke u govoru vjere; nerazumijevanje govora vjere; novi govor vjereAuthor: Ana Gabrijela ŠABIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents