Aspekti viđenja katoličkih svećenika iz perspektive građana HrvatskeReport as inadecuate
Aspekti viđenja katoličkih svećenika iz perspektive građana Hrvatske - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.4 February 2000. -

U članku se prikazuju i komentiraju oni rezultati ankete »Vjera i moral u Hrvatskoj« sprovedene 1997.-8. koji se tiču percepcije službe katoličkih svećenika iz perspektive hrvatskih građana. Rezultati pokazuju veliko povjerenje vjernika u svećenike i njihovo poslanje, ali su također vidljivi pomaci već prema tome koliko je intenzivan odnos ispitanika prema Crkvi i njezinim službenicima. Uočava se kritičko gledanje s obzirom na raskorak između onoga što svećenici naviještaju i kako žive kao i s obzirom na njihov odnos prema materijalnim dobrima. Ključno je pitanje njihove svećeničke vjerodostojnosti i autentičnosti: za neke ispitanike je to pitanje tijesno povezano s odnosom prema materijalnim dobrima. Klima za svećenička zvanja još je uvijek pozitivna, ali je ograničena uglavnom na tradicionalne i uglavnom ruralne sredine. Primjetan je također otvoreni stav ispitanika prema mogućnosti ženidbe svećenika i prema ređenju žena. Ta je otvorenost više prisutna kod onih koji su kao vjernici manje vezani uz Crkvu. Probija se također kritički stav prema vjeronauku i njegovoj povezanosti sa sakramentima. U svemu je vidljiva individualizacija i raslojavanje u Crkvi i društvu. U zaključku autori upozoravaju na pozitivne mogućnosti novih trendova i ističu potrebu empirijskih istraživanja radi boljeg i svrsishodnijeg planiranja pastoralnih djelatnosti u Crkvi.

svećenik; Crkva; vjera; naviještanje; celibat; ređenje ženaAuthor: Gordan ČRPIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Stjepan KUŠAR - Nikola KUZMIČIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents