Primjena fototerapije u bolesnika s generaliziranim vitiligom – prikaz slučajaReport as inadecuate
Primjena fototerapije u bolesnika s generaliziranim vitiligom – prikaz slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.44 No.3-4 December 2008. -

Cilj: Cilj rada je prikaz slučaja bolesnika s generaliziranim oblikom vitiliga koji je liječen lokalnim kortikosteroidima i uskospektralnom UVB fototerapijom, kao i pregled novih oblika liječenja vitiliga.

Prikaz slučaja: Četrdesetdvogodišnji bolesnik zaprimljen je zbog generalizirane pojave vitiliga. Kliničkim pregledom uočene su depigmentirane mliječnobijele makule simetrično raspoređene po koži lateralnih strana trupa, gornjih i donjih ekstremiteta, kao i vratu te periorbitalno na desnoj strani lica. U terapiju je uvedena kortikosteroidna krema, mometazon furoat, a potom i uskospektralna UVB fototerapija koja se provodila tri puta tjedno uz povećanje doze za 20% prilikom svakog obasjavanja do pojave blagog eritema. Ukupna primljena doza iznosila je 69.213 J-cm2. Liječenje je dovelo do poboljšanja u smislu mjestimične repigmentacije vitiliginoznih lezija, zaustavljena je progresija postojećih, kao i nastajanje novih lezija.

Rasprava i zaključak: Iako postoje brojne dostupne metode liječenja, ne postoji univerzalna terapija koja bi bila učinkovita u svih bolesnika s vitiligom. Raznolikost kliničke slike vitiliga posljedica je različitih patogenetskih mehanizama, stoga zahtijeva i različite pristupe u liječenju. Nova istraživanja na polju etiopatogeneze vitiliga omogućit će razvoj novih učinkovitijih modaliteta liječenja koji bi doveli do trajnog izlječenja bolesti.

liječenje; UVB fototerapija; vitiligoAuthor: Tina Guina - ; Klinika za dermatovenerologiju, KBC Rijeka, Rijeka, Croatia Marija Kaštelan - ; Klinika za dermatovenerologiju, K

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents