Ishod trudnoća i poroda u mladih i starih prvorotkinjaReport as inadecuate
Ishod trudnoća i poroda u mladih i starih prvorotkinja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.44 No.3-4 December 2008. -

Cilj istraživanja: Utvrditi i usporediti ishod trudnoće i poroda na početku i pri kraju reproduktivne dobi.

Materijal i metode: U istraživanje je uključeno 59 prvorotkinja mlađih od 18 godina i 233 prvorotkinje starije od 35 godina, koje su rodile u našoj ustanovi tijekom dvogodišnjeg razdoblja od 2006. do 2007. god

Podaci su prikupljeni retrospektivno, pretraživanjem

medicinske dokumentacije i rađaoničkog protokola hospitaliziranih rodilja.

Rezultati: U starih prvorotkinja značajno je povećan broj medicinskih zahvata u trudnoći kao i učestalost komplikacija u trudnoći 36,48% vs. 16,94%, pAuthor: Tina Sušanj - ; Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska Ivana Šimunović - ; Klinika za ginekologi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents