Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja osobnosti, shizofrenije i ostalih psihotičnih poremećajaReport as inadecuate
Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja osobnosti, shizofrenije i ostalih psihotičnih poremećaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.44 No.3-4 December 2008. -

Cilj: Deficit empatije evidentan je kod poremećaja osobnosti i psihoza. Cilj istraživanja bio je ispitati empatijski kapacitet kod ovisnika o drogama liječenih u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

Metoda: Obuhvaćene su dvije skupine ispitanika: ovisnici bez pridruženih psihotičnih epizoda, odnosno oni kod kojih uslijed konzumacije droga nije došlo do psihotične dekompenzacije, te ovisnici koji pokazuju psihotične obrasce ponašanja, odnosno oni kod kojih je konzumacija droga potencirala psihozu. Primijenjena je skala za procjenu empatijskog kapaciteta Interpersonal reactivity index – IRI.

Rezultati: Ovisnici koji su uslijed konzumacije droga razvili psihotične epizode, tj. oni koji zadovoljavaju dijagnostički kriterij za shizofreniju i shizofreniji slične poremećaje F20 do F29 pokazuju značajno višu razinu afektivne empatije kao i ukupnog empatijskog kapaciteta.

Rasprava i zaključak: Rezultati ovog istraživanja u skladu su s dosadašnjim studijama i govore u prilog tome da je kod osoba s psihotičnim poremećajem empatijski kapacitet, iako narušen, ipak veći nego kod osoba s poremećajem osobnosti. Dobiveni rezultati otvaraju brojna pitanja o emocionalnom stanju ovisnika. Svrstavaju li se ovisnici bez psihotičnih dekompenzacija u skupinu osoba s poremećajem osobnosti koja sama po sebi isključuje empatiju? Je li moguće da ovisnici sa psihotičnim dekompenzacijama uslijed dugotrajne hospitalizacije i stalnog kontakta s bolesnim osobama razvijaju osjećaj za razumijevanje drugih, unatoč deficitu afekta u sklopu psihotičnog razvoja? Radi li se u osnovi o tome da je kod ovisnika s psihotičnim razvojem primarni poremećaj osobnosti manje izražen? Problematika otvorena ovim pitanjima i brojnim drugima nedovoljno je istražena da bi ponudila konkretne odgovore.

emocionalna inteligencija; empatija; ovisnost; psihopatija; psihozaAuthor: Daša Bosanac - orcid.org-0000-0001-7615-2762 ; Psihijatrijska bolnica Lopača, Dražice, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents