Ispitivanje virulencije različitih sojeva kampilobaktera u mišjem modeluReport as inadecuate
Ispitivanje virulencije različitih sojeva kampilobaktera u mišjem modelu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.44 No.3-4 December 2008. -

Cilj: Bakterije roda Campylobacter najčešći su uzročnici bakterijskog gastroenteritisa u ljudi širom svijeta. Najčešćim izvorom infekcije ljudi s C. jejuni i C. coli smatra se pileće meso. Dijelom i zbog nedostatka odgovarajućeg životinjskog modela za in vivo istraživanja, još uvijek nije objašnjeno jesu li svi izolati iz namirnica virulentni i mogu li izazvati infekciju u čovjeka. Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi razliku u virulenciji između sojeva kampilobaktera različitog podrijetla koristeći prethodno uspostavljeni model mišje kampilobakterioze.

Metode: BALB-c miševi intravenski su inficirani različitim sojevima kampilobaktera. Ispitana su tri soja C. jejuni dva klinička izolata i jedan izolat iz pilećeg mesa i jedan C. coli klinički izolat. Broj bakterija u homogenatima organa jetre i slezene praćen je osam dana.

Rezultati: Nakon inokulacije, bez obzira na ispitivani soj, uspostavljena je sustavna infekcija koja je potvrđena izolacijom bakterija iz jetre i slezene. S obzirom na razlike u broju izoliranih kampilobaktera iz homogenata ispitivanih organa, zapažena je razlika u virulenciji ispitivanih sojeva. Najveći broj bakterija dokazan je u jetri i slezeni životinja inficiranih C. jejuni izolatom iz pilećeg mesa, dok je C. coli pokazao najslabiju virulenciju.

Zaključci: Bakterije roda Campylobacter pokazuju razlike u virulenciji ovisno o vrsti i podrijetlu izolata. U opisanom mišjem modelu virulencija je najsnažnije izražena u slučaju C. jejuni izolata iz namirnice, upućujući na značajnost pilećeg mesa u uspostavi humane kampilobakterioze.

kampilobakteri; klinički izolat; miševi; piletina; virulencijaAuthor: Darinka Vučković - orcid.org-0000-0003-1266-3891 ; Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents