Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja osjetljivosti bakterija disk difuzijskom metodomReport as inadecuate
Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja osjetljivosti bakterija disk difuzijskom metodom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.44 No.3-4 December 2008. -

Cilj: Disk difuzijska metoda određivanja osjetljivosti bakterija na antibiotike zbog jednostavnosti izvedbe rutinski se primjenjuje u većini kliničkih mikrobioloških laboratorija. Na europskom području primjenjuje se, međutim, više različitih nacionalnih standarda za interpretaciju rezultata testiranja antimikrobne osjetljivosti. Ispitano je kako promjena fizikalnih uvjeta testiranja, kao i tumačenje dobivenih rezultata prema standardima američkog Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI ili britanskog British Society for Antimicrobial Chemotherapy BSAC utječu na ishod testiranja osjetljivosti bakterija na antibiotike.

Metode: Antimikrobna osjetljivost kliničkih izolata te kontrolnih ATCC bakterijskih sojeva poznate osjetljivosti na antibiotike ispitana je metodom disk difuzije pri različitim pH vrijednostima hranjive podloge, različitoj gustoći bakterijskog inokuluma te uz promjenu temperature i duljine inkubacije.

Rezultati: Značajno odstupanje u veličini zona inhibicije te posljedično i tumačenje rezultata osjetljivosti uočeno je kod bakterije Stenotrophomonas maltophilia osjetljivost na kotrimoksazol pri promjeni temperature i duljine inkubacije. Promjena gustoće inokuluma kao i pH vrijednosti podloge dovela je do promjene u veličini zona inhibicije svih ispitivanih antibiotika testiranih ATCC sojeva. Ističe se izrazita podložnost aminoglikozidnih antibiotika promjenama pH vrijednosti, što ima za posljedicu smanjenu osjetljivost bakterija Staphylococcus aureus i Escherichia coli na antibiotike iz ove skupine.

Rasprava i zaključak: Rezultati dobiveni disk difuzijskom metodom ne ovise samo o održavanju visoko standardiziranih postupaka tijekom izvođenja, nego i o odabranom nacionalnom standardu za testiranje osjetljivosti. Redovitom kontrolom kvalitete izvođenja antibiograma mogu se uočiti i ispraviti pogreške u svakodnevnom radu te na taj način osigurati vjerodostojnost rezultata izdanih u kliničke svrhe. Usklađivanje nacionalnih standarda pridonijet će kvalitetnijoj usporedbi rezultata europskih kao i svjetskih laboratorija.

bakterije; disk difuzija; određivanje antimikrobne osjetljivostiAuthor: Marina Bubonja - ; Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Maja Me

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents