Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu lumena zajedničke karotidne arterije u žena naše populacijeReport as inadecuate
Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu lumena zajedničke karotidne arterije u žena naše populacije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.44 No.3-4 December 2008. -

Cilj: Na krvožilnom sustavu tijekom starenja, uz brojne druge promjene, dolazi i do širenja lumena zajedničke karotidne arterije. Cilj ovog ispitivanja bio je odrediti vrijednosti odnosa između širine unutrašnjeg promjera zajedničke karotide ZKA-UP i životne dobi ispitanika. Ubrzana stopa uvećanja te vrijednosti ukazuje na određene promjene i može poslužiti kao smjernica za pojačanu ateroprotekciju.

Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 97 uvjetno zdravih osoba ženskog spola, raspona dobi između 17 i 92 godine. Za ispitivanje je korišten -color dupleks doppler- uređaj SA 6000C KRETZTECHNIK A.G. s linearnom sondom od 7,5MHz. Za mjerenje i analizu internog promjera ZKA korišten je uzdužni B-prikaz arterijalnog lumena. Mjerenje je obavljeno između odgovarajućih suprotnih točaka zidova udaljenih oko 1,0-1,5 cm od proksimalnog kraja bulbusa.

Rezultati: Univariatnom linearnom regresijskom analizom dobivenih podataka dobivena je korelacija između širine UP-a i životne dobi. Statistički potvrđena značajnost tog odnosa određena je koeficijentom korelacije r ZKA desna: r=0,26275; ZKA lijeva: r=0,27167 i vrijednošću p ZKA desna: p=0,00963Author: Nikola Barić - ; Privatna ordinacija opće-obiteljske medicine Labin, Labin, Hrvatska Eris Materljan - ; Katedra za obiteljsku m

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents