IZVORI RIZIKA I STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZIKOM NA VINOGRADARSKO-VINARSKIM GOSPODARSTVIMA U DALMACIJIReport as inadecuate
IZVORI RIZIKA I STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZIKOM NA VINOGRADARSKO-VINARSKIM GOSPODARSTVIMA U DALMACIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.70 No.5 December 2008. -

Cilj rada bio je ustanoviti kako vinogradarsko-vinarska gospodarstva na području Dalmacije percipiraju pojedine izvore rizika i koje strategije za upravljanje rizikom koriste u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji. Podaci o stavovima proizvođača grožđa i vina prema riziku i strategijama za upravljanje rizikom prikupljeni su anketiranjem i obrađeni odgovarajućim metodama deskriptivne statistike. U procesu poslovnog odlučivanja anketirani vinogradari-vinari najviše se oslanjaju na vlastito iskustvo, članove obitelji i kupce. Među najviše ocijenjenim izvorima rizika su briga za zdravlje, klimatski utjecaji na proizvodnju i mogućnost plasmana proizvoda. Kao najvažnije strategije za upravljanje rizikom u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji ispitanici su odabrali korištenje vlastitog zemljišta, stalno učenje i informiranost te navodnjavanje. Zamjetan je određeni jaz između ocjene važnosti poljoprivrednog osiguranja i njegove primjene na anketiranim gospodarstvima.

Ključne riječi: upravljanje, rizik, vinogradarsko-vinarska proizvodnja, strategije, osiguranje

upravljanje; rizik; vinogradarsko-vinarska proizvodnja; strategije; osiguranjeAuthor: Josip Gugić - ; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska Vjekoslav Par - ; Agronomski fakultet Sveuči

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents