OD DJEČJEG NAHODIŠTA DO DOMA ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE MASLINA – PRILOG POVIJESTI SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU U DUBROVNIKUReport as inadecuate
OD DJEČJEG NAHODIŠTA DO DOMA ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE MASLINA – PRILOG POVIJESTI SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU U DUBROVNIKU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.15 No.3 December 2008. -

Rad prikazuje povijesni pregled institucionalne skrbi za nezbrinutu djecu u Dubrovniku. Još je 9. veljače 1432. Vlada Dubrovačke Republike osnovala nahodište za djecu pod imenom »OSPEDALE DELLA MISERICORDIA«. Godine 1785. osnovan je odlukom Senata zavod za siročad ženskog spola – Conservatorio, sa svrhom zbrinjavanja siromašnih djevojčica grada i predgrađa, a 1894. godine otvoreno je Zaklonište za siromašnu mušku djecu koje je postalo ustanovom osobite pažnje najuglednijih Dubrovčana. Godine 1944. Narodno oslobodilačka vojska NOV ulazi u Dubrovnik te Narodna vlast preuzima Zaklonište za mušku djecu koje je 1947. godine dobilo novo ime - Dječji dom Ivo Vukušić. Ova ustanova od 1997. djeluje kao dječji dom odnosno dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina. Može se zaključiti da je Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina nasljednik tradicionalnih postupaka i socijalne osjetljivosti stare Dubrovačke Republike, te slijednik Zakloništa osnovanog 1894. godine.

Dubrovačka republika; skrb za djecu; dječji domovi; institucionalna skrbAuthor: Katica Simunović - ; Centar za socijalnu skrb Dubrovnik, Dubrovnik, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents