METODOLOŠKI POSTUPCI I IZAZOVI PRIMJENE SAMOISKAZA I LONGITUDINALNIH NACRTA U ISTRAŽIVANJIMA RAZVOJA DELIKVENTNOG PONAŠANJAReport as inadecuate
METODOLOŠKI POSTUPCI I IZAZOVI PRIMJENE SAMOISKAZA I LONGITUDINALNIH NACRTA U ISTRAŽIVANJIMA RAZVOJA DELIKVENTNOG PONAŠANJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.15 No.3 December 2008. -

Ovim radom pruža se kratak pregled osnovnih pojmova i istraživačkih tehnika koje se koriste u izučavanju delikventnog ponašanja pri čemu je naglasak na metodološkim pitanjima primjene samoiskaza i longitudinalnih istraživanja. Većina istraživanja razvoja delikventnog ponašanja su transverzalnog tipa. Iako se njima dobivaju podaci o korelatima delikventnog ponašanja, ona pružaju malo dokaza o uzrocima, odnosno kako i zašto delikventno ponašanje započinje, traje i prestaje. Definiranje uzroka od izuzetne je važnosti za donošenje odluka i razvijanje adekvatnih preventivnih i terapijskih programa, a to je jedino moguće kroz longitudinalna istraživanja. S obzirom da i longitudinalna i transverzalna istraživanja imaju svoje prednosti i nedostatke, danas se najčešće kombiniraju obje vrste istraživanja.

Većina današnjih istraživanja razvoja delikventnog ponašanja kao primarni izvor podataka koriste samoiskaz. Međutim, njegova upotreba je povezana s nizom metodoloških problema kao što su uzorkovanje, valjanost i pouzdanost. Ovi problemi se nastoje umanjiti korištenjem drugih izvora podataka, kao što su službeni podaci ili opažanje.

Kombinacija različitih izvora podataka i longitudinalnih-transverzalnih istraživanja omogućuje istovremeno izučavanje i uspoređivanje više kohorti, praćenje tijeka razvoja delikventnog i kriminalnog ponašanja od djetinjstva do odrasle dobi te prikupljanje podataka iz više izvora o različitim oblicima socijalnog ponašanja od kojih su neki dobno specifični.

delikvencija; kriminalitet; longitudinalno istraživanje; transverzalno istraživanje; službeni podaci; samoiskaz; kohorta; retrospektivno; prospektivnoAuthor: Silvija Ručević - orcid.org-0000-0001-9091-2924 ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Osijek, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents