Poplavna područja Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenjaReport as inadecuate
Poplavna područja Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.130 No.5-6 June 2006. -

Oko 200.000 hektara aluvijalnih vlažnih staništa omogućuje održivu obranu od poplava i prirodno pročišćavanje vode, te nudi neprocjenjive ekološke vrijednosti rijeka Save i Drave između Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Neprekinuti ritski sustav koji su stvorile rijeke, njihovi pritoci i Dunav, prostire se na površini od preko 2.000 km. Ovom ekosustavu od paneuropskog značenja prijeti opasnost od neodrživog gospodarenja vodnim resursima, hidrocentrala i planova za olakšavanje plovidbe. Predlažu se veliki rezervati biosfere s ciljem održavanja visoke gospodarske i ekološke vrijednosti i poticanja optimalnog gospodarenja prirodnim resursima i turizmom. Istražuju se ptice kao indikatori ekološke važnosti plavljenja i geomorfologije aluvijalnih vlažnih područja.

aluvijalna vlažna staništa; obrana od poplave; očuvanje prirode; plovidba; ptice kao indikator; vodoprivredaAuthor: Martin Schneider-Jacoby - ; Euronatur, Radolfzell, Germany

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents