Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukveReport as inadecuate
Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.130 No.5-6 June 2006. -

U jednoj srednjedobnoj sastojini bukve, na trima pokusnim plohama pod utjecajem različitih uzgojnih tretmana, analiziran je prirast stabala različitih bioloških položaja BP. Rezultati se baziraju na podacima premjera promjera i procjeni biološkog položaja istovjetnog broja stabala na kraju 1994. i 2002. godine. Analizom su obuhvaćene pokusne plohe na kojima je selektivna proreda obavljena 1985. godine PP-1, 1985 i 1994. godine PP-2 te kontrolna pokusna ploha PP-3. Na pokusnim plohama na kraju 2002. godine BP-1 pripadalo je 23,9–27,8 %, BP-2 4,6–12,7 %, a BP-3 61,8–71,6 % od ukupnog broja stabala. Na kraju 2002. god. na pokusnim plohama stabla

BP-1 sudjeluju u prirastu temeljnice sastojine sa 82,0–88,0 %, a u temeljnici sastojine sa 64,5–68,1 %. Stabla BP-3 u prirastu temeljnice sastojine sudjeluju sa 5,0–9,0 %, a u temeljnici sastojine sa 20,5–27,7 %. U razdoblju 1995–2002. veće prosječno godišnje povećanje promjera, temeljnice i volumena stabala BP-1 i BP-2 je u okviru PP-2, u odnosu na PP-1 i PP-3.

biološki položaj stabala; bukva; prirast; selektivna proreda; srednjedobna sastojinaAuthor: Martin Bobinac - ; Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents