Problematiziranje ‘javno-privatnoga ortaštva’ u suvislosti uredjivanja ‘javne nabave’ i ‘koncesioniranja’ - predhodni iskaziReport as inadecuate
Problematiziranje ‘javno-privatnoga ortaštva’ u suvislosti uredjivanja ‘javne nabave’ i ‘koncesioniranja’ - predhodni iskazi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.1 June 2008. -

‘Javna uprava’ i ‘javna služba’ fi guriraju, barem od Velike Francuske Revolucije 1789. – 1793., kao pojmovno-kategorijalni okvir javno-pravnoga umovanja o državnoj upravi i upravnom pravu, pri čemu se nastoji razlikovanje -umovanja javno-pravnga- od -umovanja privatno-pravnoga- provesti, dašto unutar -romano-germaničkoga pravnog rasudjivanja- .

U svjetlu takvoga pristupa razmatra se u ovomu radu -javno-privatno ortaštvo - kao jedan od institutâ s elementima -javno-pravnosti -, pri tomu suprotstavljajući ga uredjenju -javne nabave - i uredjenju -koncesioniranja -, uredjenjima kakva se odlikuju s osobitim vrstima upravno-pravnih postupanjâ .

javno-privatno ortaštvo; ortaštvo; zajednička ulaganja; koncesioniranje; javna nabava; javno pravo; privatno pravo; javna službaAuthor: Branko Babac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents