Razlozi zbog kojih se upravni akt može pobijati u upravnom sporuReport as inadecuate
Razlozi zbog kojih se upravni akt može pobijati u upravnom sporu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.1 June 2008. -

Putem upravnog spora se sankcionira i korigira nezakonit javnopravni rad pri izdavanju upravnih akata, što doprinosi uspostavljanju zakonitosti i vladavine prava. Jedno od temeljnih pitanja upravnog spora jeste pitanje razloga zbog kojih se upravni akt može pobijati pred sudom u upravnom sporu. Navođenjem tih razloga, na jednoj strani se dimenzionira širina tužiteljevog tužbenog zahtjeva, a s druge strane navođenje razloga zbog kojih se upravni akt može pobijati u upravnom sporu znači određivanje širine sudske ovlasti unutar koje sud može intervenirati u sadržaju upravnog akta radi njegovog stavljanja izvan snage. U radu se analiziraju razlozi zbog kojih se jedan upravni akt može pobijati u različitim pravnim sustavima. Sve te razloge autorica razvrstava u formalnopravne i materijalnopravne razloge za vođenje upravnog spora.

upravni akt; upravni sporAuthor: Snježana Pehar -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents