O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jezikuReport as inadecuate
O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.3 No.1-2 December 2002. -

Istraživanje prezentirano u ovom radu analiza je poredbenih frazema u

engleskom i hrvatskom jeziku. Cilj istraživanja je utvrditi odnose između

poredbenih frazema, poredbi, metafora i metonimija, karakteristike

i strukturu poredbenih frazema, te identificirati specifična svojstva

i tipove poredbenih frazema analizom korpusa engleskih i hrvatskih

poredbenih frazema. Posebno se razmatraju primjeri varijacije i

modifikacije, leksički sastav i leksički odnosi između poredbenih

frazema, neizravno izricanje negacije i intenzifikacija značenja, upotreba

i stilska obilježja, te mehanizmi koji ravnaju tvorbom poredbenih

frazema.

poredbeni frazem; poredba; metafora; metonimija; varijacije; modifikacijeAuthor: Marija Omazić - ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents