Prijedložni subjekti kao komplementi pridjevskih predikataReport as inadecuate
Prijedložni subjekti kao komplementi pridjevskih predikata - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.3 No.1-2 December 2002. -

U članku se raspravlja o komplementima pridjevskih predikata uvedenih

pomoću prijedloga for i of. U literaturi je uobičajena praksa da se za

prijedložni izraz s for kaže kako uvodi subjekt infinitiva sljedećeg glagola,

dok se prijedložni izrazi s of opisuju kao pragmatičko sredstvo

koje omogućava spominjanje osobe o kojoj je riječ. Budući da između

prijedložnih izraza s for i onih s to ne postoje sintaktičke, semantičke ili

pragmatičke razlike, autor predlaže da se oba prijedložna izraza opišu

jednostavno kao sredstva koja omogućavaju spominjanje agensa infintivne

klauze, ali nemaju svojstva kodiranja ili ponašanja tipičnog subjekta.

Spomenuti prijedložni izrazi su komplementi pridjevskih predikata

i istovremeno semantički-pragmatički argumenti infinitivne konstrukcije,

ali nemaju jasno definiranu sintaktičku funkciju.

subjekt; prijedložni izrazi; komplementacija pridjeva; gramatičke konstrukcije; sintaktičke funkcijeAuthor: Dubravko Kučanda - ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents