NP–pomicanje i posvojni genitiv - Linguistics, Vol.4 No.2 December 2003.Report as inadecuate
NP–pomicanje i posvojni genitiv - Linguistics, Vol.4 No.2 December 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.4 No.2 December 2003. -

U članku se raspravlja o mjestu genitiva u izgradnji složenih NP te posebice o

odnosu s drugim konkurentnim sintaktičkim sredstvima. U žarištu istraživanja,

u kojem su primijenjene neke od modularnih sastavnica teorije načela i

paramatera TNP: X-teorija, padežna teorija i teorija tematskih uloga, nalazi

se NP-pomicanje posvojnoga genitiva s temeljno generiranog položaja na

mjesto odrednika, odnosno na projekciju gdje se nalazi posvojni sufiks. Autor

smatra kako između DP i NP u objašnjavanju toga fenomena valja uvesti novi

sloj - funkcionalnu kategoriju Poss, a NP–pomicanje objašnjava se težnjom

svake imenice da bude što bolje određena, aktualizirana. Provjerava se i utjecaj

morfosintaktičkog obilježja određenosti kod morfoloških posvojnih oblika na

druge sročne atribute.

dopuna; odrednik; NP-pomicanje; DP-pretpostavka; tematski genitiv; posvojni genitiv; posvojni pridjev; tematske ulogeAuthor: Branko Kuna - orcid.org-0000-0002-4436-3749 ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents