Promocija umjesto informacije: mediji i predsjednički izbori u Srbiji 2008.Report as inadecuate
Promocija umjesto informacije: mediji i predsjednički izbori u Srbiji 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Media Research : Croatian journal for journalism and the media, Vol.14 No.2 December 2008. -

U ovom se radu analizira izborna komunikacija za Predsjedničke izbore u Sr¬biji 2008. godine. Tekst se temelji na rezultatima kvalitativne i kvantitativne analizi sadržaja izborne proizvodnje vodećih radijskih i televizijskih postaja te nakladnijih tiskanih medija uoči drugoga kruga izbora 25. – 31. siječnja.

Slika izbora u elektroničkim i tiskanim medijima znatno se razlikovala u tri osnovne dimenzije: opsegu izvještavanja, zastupljenosti kandidata i kontekstu u kojemu su prikazani. Ukupni izbori program šest TV kuća uoči drugoga iz¬bornoga kruga ukupno oko 60 sati smanjen je u odnosu prema prvome krugu za oko 2 posto, a u tiskanim medijima broj tekstova povećao se za gotovo 10% u odnosu prema prvome krugu 726 u odnosu prema 662 teksta. Struktura te¬levizijskih programa pokazuje da je u većem postotku porastao komercijalni nego informativni program, pa su komercijalni programi iznajmljeni termini i reklame činili oko 75% televizijskoga sadržaja. Informativni program bio je tri puta kraći i činile su ga dnevne informativne emisije vijesti 11% i posebne izborne emisije – 14%.

Izrazita komercijalizacija TV programa imala je barem dvije važne posljedice za druge medije. Prva je višestruki gubitak zanimanja za radio. Šest radiopo¬staja emitiralo je ukupno oko tri i pol sata izbornog programa tijekom sedam dana, od čega je oko 70% bilo na dvjema najvećim radiopostajama. Ni kandi¬dati i njihovi izborni stožeri nisu pokazali komercijalni interes za radio pa je to gotovo potpuno marginaliziralo izborno značenje toga medija. Druga je posljedica -prenošenje- žive izborne komunikacije u tisak, koji je, u velikoj mjeri, ostao slobodan, ali i visoko polariziran i navijački.

izborna kampanja; izborno ponašanje medija; analiza sadržaja; komercijalizacija izborne komunikacije; pristranost medija; predstavljanje predsjedničkih kandidataAuthor: Snježana Milivojević - ; Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents