Razdioba prava i obveza država u slučaju onečišćenja morskog okoliša s brodova, u skladu s odredbama Konvencije UN o pravu moraReport as inadecuate
Razdioba prava i obveza država u slučaju onečišćenja morskog okoliša s brodova, u skladu s odredbama Konvencije UN o pravu mora - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008. -

Onečišćenja u smislu bilo kojih oblika ljudskih aktivnosti koje mogu izazvati nepopravljive promjene i štetu na prirodnom okolišu, predstavljaju jedan od značajnijih problema današnjice. Čovjekovo izravno ili neizravno unošenje tvari ili energije u morski okoliš koje rezultira različitim posljedicama, kao što su šteta živim bogatstvima i životu u moru, ugrožavanje ljudskog zdravlja i ometanje pomorskih djelatnosti, smatramo onečišćenjem morskog okoliša. Jedan od načina njegove devastacije jesu i onečišćenja s brodova. U odnosu na materiju onečišćenja morskog okoliša i položaj broda nakon počinjenog onečišćenja, brod može biti podvrgnut vlasti obalne države, države zastave broda ili države luke u koju je nakon onečišćenja uplovio. Svaka od tih država prema Konvenciji UN o pravu mora ima određena prava i obveze u provedbi i primjeni pravila za zaštitu morskog okoliša.

onečišćenje morskog okoliša; Konvencija UN o pravu mora; država zastave broda; obalna država; država lukeAuthor: Sandra Fabijanić Gagro -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents