Odgovornost prijevoznika za nuklearnu štetu s posebnim osvrtom na konvenciju o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetuReport as inadecuate
Odgovornost prijevoznika za nuklearnu štetu s posebnim osvrtom na konvenciju o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008. -

S obzirom na izuzetno opasnu prirodu nuklearnih tvari, dopuna postojeće regulative odgovornosti za naknadu nuklearne štete pokazala se nužnom. Imajući u vidu nedostatke rješenja u okviru Pariške i Bečke konvencije, 1997. godine donesena je Konvencija o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetu s ciljem stvaranja globalnog režima odgovornosti. Konvencija je prihvatila temeljna nuklearna načela te uvela niz poboljšanja u odnosu na spomenute nuklearne konvencije koja, po mišljenju autora, napokon pružaju adekvatnu zaštitu oštećenicima. Također, donošenjem Konvencije o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetu napravljen je značajan korak naprijed prema unifi kaciji nuklearnog prava.

odgovornost za nuklearnu štetu; dopunska naknada; nuklearne konvencijeAuthor: Petra Amižić Jelovčić - Ivan Perković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents