Sigurnosno - obrambena politika EU - Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008.Report as inadecuate
Sigurnosno - obrambena politika EU - Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008. -

Prestankom hladnog rata došlo je do drastičnih promjena u međunarodnoj zajednici, a time i do promjenjene geostrategijske pozicije Europe. Kako bi odgovorile svim suvremenim političkim, ekonomskim i vojnim izazovima vodeće europske države intenzivirale su integracijeke procese, jer samo ujedinjena Europa može odgovoriti globalnim izazovima i osigurati Europi onaj položaj i ulogu koja joj objektivno pripada.

Politička i ekonomska integracija europskih država u EU bila bi nezamisliva bez integracije i na vojnom planu. Zajednička obrana i formiranje zajedničkih oružanih snaga EU mogle su biti realizirane jedino pod uvjetom da su države članice konsenzualno prihvatile jedinstvenu sigurnosnoobrambenu politiku i strategiju.

Autori u radu analiziraju razvoj integracijskih procesa na vojno-sigurnosnom planu, od početnih ideja, do sadašnje praktične implementacije i operacionalizacije sigurnosno-obrambene politike i strategije. Pri tome posebnu pažnju posvećuju analizi razvoja oružanih snaga WEU i EU, njihovom današnjem stanju, ulozi, položaju, uporabi te svim otvorenim pitanjima i problemima koji bi ideju zajedničke obrane mogli dovesti u pitanje.

europski sigurnosno-obrambeni identitet; Europska zajednica; europska obrambena zajednica; Europska unija; europska politička suradnja; sigurnosno-obrambena politika EUAuthor: Saša Šegvić - Frano Belohradsky -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents