Uredba Rim II - komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava: povijesna skica i opći pravni okvir uredbe Rim IIReport as inadecuate
Uredba Rim II - komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava: povijesna skica i opći pravni okvir uredbe Rim II - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008. -

U ovom radu autor razmatra povijest nastanka i opći pravni okvir za primjenu odredaba deliktnog statuta prema Uredbi EZ br. 864-2007 Europskog Parlamenta i Vijeća o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze od 11. srpnja 2007. Uredba Rim II . Navedenim pravnim aktom EZ unifi ciraju se kolizijske norme međunarodnog deliktnog prava na području EU. Zbog isprepletenosti gospodarskih odnosa na unutarnjem tržištu u kojima veoma često sudjeluju i -treći-, te stoga što svi sporovi na području EU imaju potencijalno unutarnje EU obilježje, odredbe Uredbe Rim II primjenjuju se univerzalno. To pak znači da početkom primjene, odnosno stupanjem na snagu odredaba Uredbe Rim II, prestaju važiti autonomne odredbe deliktnog statuta u državama članicama EU, izuzev Danske.

Uredba Rim II; komunitarizacija; povijest nastanka; opći pravni okvir Rim IIAuthor: Vilim Bouček -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents