USTAVOTVORSTVO U POLJSKOJ: NEKE OCJENE O UKLJUČENOSTI NARODAReport as inadecuate
USTAVOTVORSTVO U POLJSKOJ: NEKE OCJENE O UKLJUČENOSTI NARODA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008. -

U Poljskoj koja je nakon 44 godine komunističke vladavine ponovno sagradila svoj politički sustav oblici i učinkovitost utjecaja naroda na ustavotvorstvo zavisili su o okolnostima povijesnog i sistemskog karaktera. U svijetlu poljskog iskustva široke socijalne predustavne konzultacije se ne smatraju važnim razložnim čimbenikom koji bi utjecao na sadržaj temeljnog zakona. Paradoksalno je, a to se pokazuje kao pravilo, da u komunističkom sustavu što nije za čuditi se kao i u -mladoj demokraciji- vodeće političke snage ne pokazju namjeru uključivanja mase zainteresiranih građa na u rasprave o tome kako oblikovati sustav i pojedinačna institucionalna rješenja. To se danas svakako ima pripisati očiglednom trendu dominacije političkih stranaka u političkom životu. Ne može se zaobići bliskost Poljaka s mehanizmima funkcioniranja države i aktivnošću njenih građana. U radu autorica sumira ocijene koje se temelje na poljskom iskustvu, za koje ona vjeruje da vrijede i za druge države koje prolaze kroz sistemsku transformaciju

Poljska; ustavotvorstvo; oblici građanske participacijeAuthor: Ewa Popławska -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents