Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godineReport as inadecuate
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.45 No.2 September 2008. -

Izlaže se osvrt na talijanske teritorijalne aspiracije i osvajanja, napose u Etiopiji, Albaniji i na istočnoj obali Jadrana, uporedo s onim njemač kim, do 1943. godine. Opisuju se značajke režima u Neza visnoj Državi Hrvatskoj uspostavljenoga u travnju 1941., njegovi pre govori s Italijom i sadržaj triju Rimskih ugovora sklopljenih 18. svibnja te godine. Temeljem tih ugovo ra Italija je najdalje u svojoj povijesti prodrla na prostore istočne obale Jadrana. Ali su ih se potom sve njihove stranke odrekle. Italija danas smatra te ugovore nepos tojećima. Ta povijesna epizoda nosi u sebi mnoge pouke.

Londonski ugovor s Italijom iz 1915.; Versajska mirovna konferencija 1919.; Rimski ugovori Italije i Hrvatske iz 1941.; Pariški mirovni ugovor s Italijom iz 1947Author: Vladimir-Đuro Degan -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents