Račko Popov, Svetci i demoni na Balkanite, drugo dopunjeno izd., Izdatelstvo Letera, Plovdiv 2008., 367 str.Reportar como inadecuado
Račko Popov, Svetci i demoni na Balkanite, drugo dopunjeno izd., Izdatelstvo Letera, Plovdiv 2008., 367 str. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.45 No.2 December 2008. -Autor: Antonija Zaradija Kiš - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados