Skriveni Bog - Deus Absconditus - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.1 August 2000.Report as inadecuate
Skriveni Bog - Deus Absconditus - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.1 August 2000. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.1 August 2000. -

Biblija nam govori o skrivenom Bogu Iz 45,15, iskustvo nam također potvrđuje istu skrivenost. To nam svjedoče proroci, sv. Ivan, sv. Augustin, sv. Toma, Pascal, Luther i svi mistici. Pojam Božje skrivenosti nije jednoznačan. Njegova skrivenost ne znači nepoznatost, nego način njegove prisutnosti u svijetu i u ljudima. Skriveni Bog ipak nije nepoznati Bog, On svoju skrivenost otkriva na razne načine.

Isus je opipljivo lice Božje na zemlji. I u njemu je Bog »skriven«, ali je ipak opipljivo prisutan. U Isusu se izjednačuju transcendencija i imanencija, a Biblija je njegova izrečena riječ. Božja bivstvenost je transcendentna i stoga nam ostaje skrivena, a istovremeno je i imanentan pa nam je iskustveno poznata njegova prisutnost. Božja se imanentnost koja nas upućuje na njegovu transcendenciju, otkriva kroz prirodu i kroz nas same. Tako prepoznajemo mjesto našeg Boga: On je u nama i s nama. O tome nam na poseban način svjedoče mistici, osobito M. Eckhart.

Bog; transcedencija; objava; negativna teologijaAuthor: Marijan JURČEVIĆ - ; Teologija u Rijeci - Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rijeka, H

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents