FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 Berberidion vulgaris u HrvatskojReport as inadecuate
FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 Berberidion vulgaris u Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.130 No.9-10 October 2006. -

U radu su u kratkim crtama iznijeti do sada objavljeni literaturni podaci o nalazištima vrste Hippophaë rhamnoides L. u Hrvatskoj Schlosser i Vukotinović 1869, Pichler 1891, Hirc 1906, Trinajstić 1984, Z. Pavletić 2005. H. rhamnoides je reliktna glacijalna vrsta kojoj su tijekom hidrotehničkih radova pri izgradnji akumulacijskog jezera za hidroelektranu -Varaždin- uništena malobrojna nalazišta u priobalnom pojasu Drave na širem prostoru varaždinske okolice, pa prema Nikolić i Topić 2005a spada u kategoriju -regionalno izumrlih svojti-.

U sklopu terenske nastave sa studentima prve godine Šumarstva u priobalnom području rijeke Drave, nedaleko od Križovljan-grada, u proljeće 1966. godine otkrivene su malene sastojine u sastavu kojih je bila zastupljena H. rhamnoides. Ta vrsta izgrađuje tu posebnu zajednicu šikara – as. Hippophao-Berberidetum Moor 1958. i to je zasada prvo i jedino nalazište navedene zajednice u Hrvatskoj. Posebna je zanimljivost da se u florističkom sastavu između ostalih grmastih vrsta ističe poseban ekotip običnoga bora – Pinus sylvestris, karakterističnoga, krivudavog debla kao pionirska vrsta zarašćivanja šljunkovitih riječnih sprudova.

Berberidion; Hippophaë rhamnoides; Hippophao-Berberidetum; Hrvatska.; vegetacija šljunkovitih riječnih sprudovaAuthor: Ivo Trinajstić - ; Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents